Το πλύσιμο των χεριών είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας.
Πως μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν την σπουδαιότητά του;
Η Κίκα και η Ρίκα καταφέρνουν, μ΄ ευχάριστο τρόπο, να πείσουν τα παιδιά αλλά
και τους μεγάλους να πλένουν τα χέρια τους.

Εκδόσεις: Διάπλους

Κείμενο: Ελένη Αναστασοπούλου

Εικόνες: Νικολέττα Φιλιππίδη